PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thanh toán tiền mặt cho nhân viên giao hàng theo hình thức COD